Eenvoudig sheet metal assembly’s maken


Eenvoudig sheet metal assembly’s maken

Een plaatwerk product bestaat meestal niet uit slechts één gebogen plaat. Door zijn omvang of complexiteit moet het opgedeeld worden in meerdere platen, die daarna geschroefd of gelast worden. Een gebruikelijke manier om zo'n assembly te maken is door de verschillende parts te modelleren en deze toe te voegen aan een assembly. De verbinding tussen de verschillende componenten kan dan een uitdaging zijn, u wilt immers grote gaten tussen de delen voorkomen. Veranderingen in het model kunnen ook lastig zijn, omdat het veranderen van één part ook veranderingen in de verbonden parts veroorzaakt. In deze tech blog vertel ik meer over de Convert to Sheet Metal tool en hoe deze kan helpen bij het eenvoudig creëren van sheet metal assembly's.

1. De vorm creëren

Start door in een nieuwe part de basisvorm van de uiteindelijke assembly te modelleren. Gebruik hiervoor standaard SOLIDWORKS features als Boss-Extrude, Lofted Boss, etc. Het voordeel hiervan is dat u zich kunt concentreren op de hoofdvorm en nog niet hoeft na te denken over sheet metal parameters. U zou kunnen eindigen met een part zoals die hieronder.


2. Maak het eerste sheet metal component

Nu we de hoofdvorm hebben, kunnen we deze converteren naar sheet metal bodies. Selecteer Convert to Sheet Metal Convert-to-sheet-metal-2_2.PNG in de Sheet Metal toolbar, of ga naar Insert – Sheet Metal – Convert to Sheet Metal. Zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld van het instellen van deze feature.

Convert-to-sheet-metal-3_2.PNG

In de PropertyManager, onder Sheet Metal Parameters, voert u de dikte van het plaat en de buigradius in. Daarnaast moet een Fixed Entity geselecteerd worden: de entiteit waar de andere platen op aansluiten. Onder Bend Edges selecteert u alle te buigen randen (gemarkeerd in roze). Als u een Bend Edge heeft geselecteerd, wordt de volgende flens herkend op basis van de hoofdvorm. Vergeet niet om Keep body te selecteren in deze stap. Dit houdt de hoofdvorm zichtbaar, zodat u hiermee de volgende sheet metal bodies kunt maken. Nadat u op OK heeft geklikt, is er één sheet metal body gewikkeld om de hoofdvorm.

3. Maak het tweede sheet metal component

Omdat de hoofdvorm nog zichtbaar is, kunnen we nu de andere vlakken hiervan gebruiken om extra sheet metal bodies te maken. We maken nu een tweede Convert to Sheet Metal feature, zoals te zien is in de afbeelding hieronder.

Convert-to-sheet-metal-4_2.PNG

De rode vlakken geven aan wat al is gebruikt bij de eerste Convert to Sheet Metal feature. Daarnaast is de Keep body optie nu niet geselecteerd, omdat we na deze feature de hoofdvorm niet meer nodig hebben. Nadat u op OK klikt, heeft u twee sheet metal bodies.

Conclusie

Het resultaat van de uitgevoerde stappen ziet u hieronder.

Zoals u ziet, sluiten de twee bodies perfect aan. Dit komt doordat we de sheet metal bodies hebben gecreëerd van één hoofdvorm. Een groot voordeel is dat wanneer de afmetingen van de hoofdvorm veranderen, dat alle sheet metal bodies mee veranderen. Zo kunt u uw ontwerp met minimale moeite aanpassen.

Alle bodies worden opgeslagen in één part. Als u dit niet wilt, gebruik dan de Save Bodies feature (Insert – Features – Save Bodies…). Dit exporteert de bodies naar individuele parts, wat nodig kan zijn voor unieke documentnummering.

Als u gaat werken met multibody sheet metal delen, en u wilt aparte tekeningen genereren voor elke sheet metal body, vergeet dan niet de Select Bodies optie te gebruiken. Deze optie vindt u in de Drawing View PropertyManager door een aanzicht op de tekening te selecteren.


Deze optie maakt het mogelijk om één body in de multibody sheet metal part te selecteren, zodat deze op de tekening wordt weergegeven.

Tot slot, als u snel DXF documenten wilt maken voor het snijden, gebruik dan File – Save As en selecter DXF als documenttype. In het menu dat volgt, zult u zien dat de sheet metal bodies al zijn geselecteerd. Onderaan het menu kunt u specificeren of u aparte DXF documenten wilt maken voor elk sheet metal body. Dit kan veel tijd besparen, omdat u alle snijdocumenten voor een assembly in één keer kunt maken.

Blogoverzicht