SOLIDWORKS master model techniek


SOLIDWORKS master model techniek

Er zijn vele manieren om parts en assemblies te maken in SOLIDWORKS. Een bekende manier is de "Bottom-Up" assembly methode. Hierbij worden assemblies gecreëerd door bestaande delen in een assembly toe te voegen. Een andere benadering is de "Top-Down" assembly methode, waarbij parts worden gecreëerd in de context van de assembly. In deze tech blog focus ik op de master model techniek, waarbij verschillende parts vanuit één part worden aangemaakt. Dit part bevat de globale afmetingen, locatie en bruto geometrie voor een hele assembly. Geometriedetails zijn meestal te vinden in de individuele parts. Een groot voordeel is de tijdswinst als u wijzigingen in het model moet maken. In dit geval hoeft u alleen het master model te wijzigen, waarna alle wijzigingen direct worden overgebracht naar de afgeleide delen.

Master model methodes

De master model techniek kan worden verdeeld in twee categorieën:

  1. Bodies van de parent master naar de child parts sturen
  2. Bodies uit de parent master in de child parts trekken

Laten we beide types eens wat beter bekijken.

Bodies van de parent master naar de child parts sturen

Dit betekent dat een solid master model (parent) wordt gesplitst in solid bodies, die worden opgeslagen als individuele parts (child). Afbeelding 1 laat een voorbeeld zien.

Mastermodel1.PNG Afbeelding 1: Bodies van de parent master naar de child parts sturen

De volgende features worden gebruikt voor dit type master model techniek:

  • Split Split_symbol.PNG (Insert – Features – Split)
  • Save Bodies (Insert – Features – Save Bodies…)

Eerst deelt u het master model op in meerdere bodies met de Split feature. Daarna slaat u alle bodies op als aparte parts met de Save Bodies functie. U kunt details het beste creëren in de aparte part documenten, omdat anders het master model te complex wordt. Wees ervan bewust dat Save Bodies wordt ingevoegd als een feature. Wijzigingen die worden gemaakt na deze feature worden dus niet vertaald naar de afgeleide delen. Als dit wel gewenst is, sleep de Save Bodies feature dan simpelweg naar het einde van de Feature Manager Design Tree.

Bodies uit de parent master in de child parts trekken

In dit geval wordt het gehele master model in ieder child part gebracht, waarna het ontwerpen van het component start. Afbeelding 2 laat een voorbeeld zien.

Afbeelding 2: Bodies uit de parent master in de child parts trekken

Voor dit type master model techniek is het belangrijk om de volgende feature te kennen:

  • Insert Part InsertPart_symbol.PNG (Insert – Part)

Eerst creëert u het master model document dat bestaat uit schetsen, planes, surfaces of andere referentie geometrieën. U kunt het gebruik van solid bodies in het master model het beste vermijden, omdat u deze gaat inbrengen in elk child part. Dit kan resulteren in te veel solid bodies. Nadat uw master model klaar is, plaatst u deze in elk child part met Insert Part. Gebaseerd op de geometrie van het master model, kunt u de gedetailleerde child part creëren.

Let op

Master model technieken zorgen voor externe referenties tussen het parent part en de child parts. Deze externe referenties kunnen worden verbroken door onjuist file management. Als u werkt met parts die een externe referentie hebben, is het belangrijk dat u NIET Windows Explorer gebruikt om de SOLIDWORKS documenten te kopiëren of hernoemen. Gebruik hiervoor SOLIDWORKS Explorer of de SOLIDWORKS Explorer tools in het rechter muisknop menu van Windows Explorer, zoals te zien in afbeelding 3.

Afbeelding 3: SOLIDWORKS Explorer Tools in Windows Explorer

Met SOLIDWORKS Explorer kunt u het volgende doen:

  1. Pack and Go: Verzamelt alle documenten gerelateerd aan een model. Dit zorgt ervoor dat de externe referenties blijven bestaan.
  2. Rename: Dit hernoemt een of meer geselecteerde documenten en nog belangrijker, updatet alle referenties.
  3. Move: Dit verplaatst een of meer geselecteerde documenten naar een nieuwe locatie en nog belangrijker, updatet alle referenties.
  4. Where used: Dit somt alle documenten op waar een specifieke part of assembly in wordt gebruikt.

Conclusie

We hebben gezien hoe we het ontwerpproces kunnen versnellen met de master model techniek. Het belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om snel modelveranderingen door te voeren. U hoeft slechts het master model te wijzigen en de child parts zullen op dezelfde manier worden aangepast. Een fijne bonus is het besparen van assembly mates als u de child componenten samenvoegt. Het master model heeft de relatieve posities voor alle delen al gecreëerd, dus u heeft geen mates meer nodig in de assembly.

Geschreven door Martijn Visser, Elite Application Engineer

Blogoverzicht