De snelste methode voor Smart Dimension


De snelste methode voor Smart Dimension

SOLIDWORKS gebruikers maken iedere dag wel gebruik van de Smart Dimension tool tijdens het schetsen. Beginners starten het commando vaak door deze te selecteren in de Sketch toolbar van de CommandManager, maar hiervoor zijn de nodige muisbewegingen vereist. Daarom passen ervaren gebruikers vaak sneltoetsen toe om het commando te starten. Maar het kan nog sneller! In deze blog leg ik twee methodes uit die vaak onbekend zijn bij SOLIDWORKS gebruikers.

Bliksemsnelle Smart Dimension – Methode 1:

De eerste methode is alleen beschikbaar als de juiste opties geactiveerd zijn in het SOLIDWORKS opties menu. Ga daarom eerst naar Tools – Options en selecteer de volgende twee opties voor Sketch:

Smart-Dimensions-1.PNG

Hieronder vindt u een verduidelijking van deze twee opties:

1. Enabel on screen numeric input on entity creation

Met deze optie ingeschakeld, zullen er invoervelden verschijnen bij het creëren van een schets. Dit is een handige optie, omdat u niet meer de schetstool hoeft te sluiten om de dimensie aan te passen met Smart Dimension.

Smart-Dimensions-2.PNG

De keerzijde kan zijn dat de afmeting toegevoegd wordt aan alles wat u schetst. Dat brengt me bij de volgende optie.

2. Create dimension only when value is entered

Wanneer deze optie aan staat, wordt de schetsentiteit alleen bemaat als u een waarde invoert en op Enter of Tab drukt. Dit is handig, want tijdens het vrij schetsen wilt u vaak niet iedere lijn al bematen. Daarnaast verkleint dit het risico op het overdefiniëren van de schets.

Samengevat: wanneer u kiest voor de optie Enable on screen numeric input on entity creation, adviseer ik om ook de optie Create dimension only when value is entered aan te vinken. Hierdoor worden dimensies alleen toegevoegd als er een waarde is ingevoerd. Dit bespaart u waarschijnlijk een hoop frustratie.

Bliksemsnelle Smart Dimension – Methode 2:

In SOLIDWORKS 2016 werd een nieuwe manier geïntroduceerd om afmetingen toe te voegen in een schets. Vanaf deze versie kunt u schetsentiteiten voorselecteren en vervolgens de Smart Dimension tool gebruiken om de dimensies toe te voegen. Veel gebruikers vinden dit echter een vervelende setting, omdat vaak de afmetingen geplaatst worden op een voorgaande selectie en dus een ongewenste plek. Daarom is deze mogelijkheid ongedaan gemaakt in SOLIDWORKS 2018 en is de Smart Dimension werkwijze van SOLIDWORKS 2015 teruggebracht.

Ter compensatie is er een andere setting toegevoegd. Vanaf SOLIDWORKS 2018 kunt u entiteiten bematen met de Auto Insert Dimension tool in de context toolbar.

In de afbeelding hieronder zijn de twee verticale lijnen voorgeselecteerd met de Ctrl-toest. Daarna is Auto Insert Dimension Smart-Dimensions-3.PNG geselecteerd in de context toolbar.

Smart-Dimensions-4.PNG

Een invoerveld verschijnt, zodat u een dimensie in kunt voeren. Deze maat wordt toegevoegd nadat u op enter drukt.

De entiteiten die ondersteund worden door deze tool in de context toolbar zijn:

  • Lijn: Lineaire dimensie
  • Boog: Radiale dimensie
  • Cirkel: Diameter dimensie
  • Twee lijnen op een hoek: Hoekdimensie tussen entiteiten
  • Twee parallel lijnen: Lineaire dimensie tussen entiteiten
  • Boog of cirkel en lijn: Lineair dimensie tussen lijn en center point
  • Punt en lijn: Lineaire dimensie tussen lijn en punt
  • Boog of cirkel en punt: Lineaire dimensie tussen punt en center point
  • Boog/boog, cirkel/cirkel of een combinatie daarvan: Lineaire dimensie tussen center points

Conclusie

Het is grappig om te zien hoe een simpele en welbekende taak als Smart Dimension nog steeds verbeterd kan worden met snellere methode. Vooral met de eerstgenoemde methode kunt u veel tijd en muisklikken besparen. Hopelijk kunt u met deze twee tips de dagelijkse handelingen een beetje sneller maken.

Geschreven door Martijn Visser, Elite Application Engineer

Blogoverzicht