Spiegel eenvoudig uw parts in SOLIDWORKS


Spiegel eenvoudig uw parts in SOLIDWORKS

Soms hebben engineers een gespiegelde versie van een onderdeel nodig. Een veel gebruikte methode hiervoor is de Mirror feature op assembly niveau. Hiermee heeft u de mogelijkheid om een gespiegelde versie te creëren tijdens het definiëren van de feature. Dit werkt prima, maar soms wilt u van tevoren een gespiegelde versie maken, zonder een assembly te hoeven maken. In deze tech blog laat ik zien hoe u een gespiegelde versie kan maken van onderdelen, direct op part niveau.

Gebruik Mirror Part

Met behulp van Mirror Part kunt u een tegenovergestelde versie van een bestaande part maken. Standaard is de gespiegelde versie afgeleid van de originele versie. Dit betekent dat de twee onderdelen altijd overeenkomen.

Het maken van een gespiegelde versie:

1. Klik in een geopend part document op een vlak of plane waarover u het gedeelte wilt spiegelen. Deze stap is cruciaal omdat de Mirror Part functie anders niet beschikbaar is.

Mirrored-parts-2.PNG

2. Klik op Insert > Mirror Part. Een nieuw part venster opent en de Insert Part PropertyManager verschijnt.

3. Selecteer onder Transfer de items uit het bronbestand die opgenomen moeten worden in de gespiegelde versie. In dit geval gebruik ik voor het plaatwerk van stap 1 de volgende opties:

  • Solid bodies: uiteraard noodzakelijk omdat er anders geen geometrie is.
  • Hole wizard data: handig bij het maken van een werktekening, zodat u de gaten juist kunt bematen.
  • Sheet metal informatie: neemt het plaatmetaal en de flat pattern informatie over. Dit is erg handig omdat u dan van de gespiegelde versie direct een flat pattern kunt maken.
  • Materiaal: het gedefinieerde materiaal.

4. (Optioneel) Als u de features van het gespiegelde part onafhankelijk wilt bewerken, zonder het originele onderdeel te beïnvloeden, selecteert u onder Link > Break link to original part.

5. (Optioneel) Als u alle appearances van het originele part wilt behouden, selecteert u onder Visual properties > propagate from the original part.

6. Klik op OK. De gespiegelde part verschijnt.

Mirrored-parts-3.PNG

Conclusie

Zoals we hebben gezien, is het erg gemakkelijk om een gespiegelde versie te creëren vanuit part bestanden. In plaats van de assembly spiegelfunctie te gebruiken, kunt u deze bestanden zelfs vooraf al maken. Voor plaatwerkonderdelen is het goed om de sheet metal informatie in de gespiegelde part op te nemen, zodat u de flat pattern niet opnieuw hoeft te creëren.

Geschreven door Martijn Visser, Elite Application Engineer

Blogoverzicht