Tech blog: Assembly Performance Evaluation


Tech blog: Assembly Performance Evaluation

Een item dat altijd hoog op de prioriteitenlijst voor ontwikkeling staat is assembly performance. Elke SOLIDWORKS release komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar, zoals voorheen Large Design Review en SpeedPak. Met opties als deze kan echter niet alles opgelost worden. Soms moet een engineer parts minder gedetailleerd modelleren, zodat de totale assembly performance hoog blijft. In SOLIDWORKS 2018 is de Assembly Performance Evaluation tool uitgebreid, zodat u beter inzicht krijgt in welke parts moeten worden vereenvoudigd.

Performance Evaluation Tool

De Performance Evaluation Tool vindt u op het tabblad Evaluate van de CommandManager:

Performance-evaluation.PNG

Na het opstarten van de tool, ziet u het volgende pop-up menu:

SOLIDWORKS-performance-evaluation.PNG

Open performance

De tool start met informatie over open performance. Onder Document Open File Details staan de documenten in aflopende volgorde van de tijd die nodig is om ze te openen. Als het openen van parts veel tijd vergt, kunt u ze het beste apart openen en de reden van deze lange opentijd onderzoeken.

Display Performance

Om meer grip te krijgen op de reden van de lange opentijd, kunt u de tweede sectie over Display Performance gebruiken. Onder Graphics Triangles Details worden de documenten opgesomd op basis van het aantal grafische driehoeken. Let op: documenten met minder dan 5000 grafische driehoeken worden niet weergegeven. Het aantal grafische driehoeken is een indicatie van hoe gedetailleerd een component is. Een hoog getal kan wijzen op een component met overmatige details, zoals 3D gemodelleerde schroefdraden, grote patterns of geëxtrudeerde tekst. Het is dan verstandig om de parts te openen en dit soort details te onderdrukken. Indien nodig, kunt u een nieuwe configuratie maken van deze versimpelde vorm, zodat u deze kunt gebruiken in de bovenliggende assembly.

Shaded Image Quality

Onder Shaded Image Quality vindt u de documenten waarvan de beeldkwaliteit medium-hoog of zeer hoog is. Klik op Show These Files om een lijst te bekijken van de betreffende documenten. Een hoge beeldkwaliteit resulteert in veel grafische driehoeken en beïnvloedt zo de uiteindelijke performance. Om de beeldkwaliteit te veranderen, gaat u naar Tools > Options > Document Properties > Image Quality. In de sectie 'Shaded and draft quality HLR/HLV resolution' verplaatst u de slider naar links voor een lagere beeldkwaliteit. Sla deze instelling op in uw part en assembly templates, zodat nieuwe documenten automatisch gecreëerd worden met de juiste instellingen.

Appearance

Onder Appearance wordt een waarschuwing gegeven wanneer een document meer dan 100 appearances bevat die zijn toegepast op vlakken. Klik op Show These Files om een lijst te bekijken van de betreffende documenten. Probeer appearances toe te passen op body's in plaats van vlakken, om zo het aantal appearances te verminderen en de performance te verbeteren.

Assembly Visualization

Onderaan het Performance Evaluation menu, kunt u Assembly Visualization selecteren om de Assembly Visualization Tool te openen:

SOLIDWORKS-assembly-visualization.PNG

Deze grafische weergave geeft beter inzicht in de performance, op basis van de eerder genoemde eigenschappen als totale grafische driehoeken, opentijd en rebuildtijd.

Conclusie

Voor grote assemblies kun u de parts het beste met minder detail modelleren. Om meer inzicht te krijgen in dit detailniveau kunt u de Assembly Performance Evaluation tool gebruiken om de eigenschappen als opentijd en aantal grafische driehoeken per part te beoordelen. Deze tool geeft slechts een indicatie, u dient zelf te beslissen welk detail kan worden onderdrukt. Als vuistregel kunt u starten met ingekochte componenten. Deze parts hebben namelijk geen uitvoerige details nodig voor de fabricage.

Geschreven door Martijn Visser, Elite Application Engineer

Blogoverzicht