Privacy

Privacy- en cookieverklaring.

Inleiding

CAD2M (hierna: "wij") verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@cad2m.nl of 0314 377050.

Wie zijn wij?

Wij zijn CAD2M: strategisch partner op het gebied van automatiseringsoplossingen voor de maakindustrie. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Logistiekweg 34 (7007 CL), in Doetinchem. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het nummer 1511368.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres bedrijf, plaats bedrijf, provincie bedrijf, land bedrijf zakelijk telefoonnummer, geslacht, zakelijk e-mailadres, deelnamedetails (van training en/of campagnes), tickets, interessegebieden (bijvoorbeeld '3D printer' of 'SOLIDWORKS'), functietitel, contactgeschiedenis, social ID, cookie ID (over cookies lees u meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 • Klantenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij welke organisaties klant zijn van CAD2M, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interesse gebied om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

U kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

U kan zich bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan u zich in iedere mail uitschrijven.

 • Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 • Werving (marketing)

CAD2M beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, partners en soms ook nieuwe collega's. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor CAD2M campagnes (en CAD2M gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor CAD2M (en CAD2M gerelateerde campagnes) gebruik van 'aangepaste doelgroepen' via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun u u hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit doet lees u op de volgende pagina's:

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds CAD2M advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Verbetering CAD2M dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Deze verwerkingen is altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als u vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kun u contact met ons opnemen via info@cad2m.nl of 0314-377050.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kan u de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om u persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun u de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (klantrelatie, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van CAD2M: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet u ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met uw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met software leveranciers, marketing automatiseerder, websitebouwers, CRM-dienstverlener en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van CAD2M.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van CAD2M zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. CAD2M is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van CAD2M. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: "cookies"):

Op de betreffende website kun u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de CAD2M website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 • CookieConsent: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
 • __cfduid: Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Voorkeurs cookies:

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 • lang: Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website.
 • __livechat: Wordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan LiveChat te verbergen.
 • __livechat_lastvisit: Slaat op wanneer de gebruiker LiveChat voor het laatst heeft gebruikt.
 • 3rdparty: Wordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan LiveChat te verbergen.
 • recent_window: Wordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan LiveChat te verbergen.
 • main_window_timestamp#: Wordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan LiveChat te verbergen.

Analytische cookies:

CAD2M maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de CAD2M Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt CAD2M inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de CAD2M Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de CAD2M Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de CAD2M Website optimaal werkt.

CAD2M verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
 • vanaf welke pagina u op de CAD2M Website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang u de CAD2M Website bezoekt of gebruikt
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de CAD2M Website.

welke pagina's u bezoekt op de CAD2M Website_ga: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 • _gid: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • _gat: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
Marketing cookies:Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. • _hjIncludedInSample: Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.test_cookie: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
 • IDE: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
 • NID: Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.impression.php/#
 • bcookie: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
 • bscookie: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
 • lidc: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
 • VISITOR_INFO1_LIVE: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
 • GPS: Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
 • PREF: Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.
 • YSC: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Verwijderen:

U kunt u cookies het gemakkelijkst verwijderen via u browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser u cookies kunt verwijderen:

Doetinchem, 17 mei 2018